کره جنوبی و هند همکاری های دفاعی را تقویت می کنند
تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی از برنامه هایش برای مذاکره پیرامون راه های تقویت همکاری دفاعی و زنجیره تامین در ملاقات با نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ به میزبانی دهلی نو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223502/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF