کره جنوبی ممنوعیت واردات غذاهای دریایی از ژاپن را ادامه می دهد
تهران – ایرنا – مقامات کره جنوبی امروز چهارشنبه با تکذیب گزارشی مبنی بر تلاش ژاپن برای افزایش صادرات غذاهای دریایی به کره جنوبی، تاکید کردند دولت سئول هیچ درخواستی از توکیو برای گسترش واردات غذاهای دریایی ژاپن دریافت نکرده است و قصد دارد ممنوعیت واردات غذاهای دریایی از ژاپن را همچنان حفظ کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227636/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

مهاجر شو – راهکار جامع مهاجرت.