ژاپن از چین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
تهران- ایرنا – دولت ژاپن اعلام کرد شکایتی را به سازمان تجارت جهانی در رابطه با منع واردات مواد غذایی دریایی چین از ژاپن پس از رهاسازی پساب های نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس ارسال کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220715/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

انه.