چین: نگاه مثبتی به بهبود روابط با واتیکان داریم
تهران- ایرنا – وزارت امورخارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد چین نگرشی مثبت برای بهبود روابط با واتیکان اتخاذ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219971/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

مرتب سازی بر اساس عنوان الف ی.