چین خواستار یک راه‌حل فوری سیاسی برای بحران جنگ در اوکراین شد


تهران- ایرنا- ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت این سازمان گفت: چین خواهان یک راه‌حل فوری سیاسی برای حل بحران جنگ در اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112725/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

انه.