چین: خواستار توسعه روابط با هند هستیم
تهران-ایرنا- در آستانه سفر لی چیانگ نخست وزیر چین به هند برای شرکت در اجلاس سران گروه ۲۰، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به حمایت کشورش از میزبانی هند، گفت: پکن خواستار توسعه روابط با دهلی نو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221008/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85