چین: آمریکا دست از ذهنیت جنگ سرد بردارد
تهران-ایرنا -سخنگوی وزارت امورخارجه چین با اشاره به سفر آتی رئیس جمهوری آمریکا به ویتنام گفت:آمریکا در ارتباط با کشورهای آسیای شرقی دست از ذهنیت جنگ سرد بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219987/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.