چین: آمریکا باعث تشدید مساله هسته ای کره شمالی است
تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات «یون سوک یول» رئیس جمهوری کره جنوبی، گفت: آمریکا باعث تشدید مساله هسته ای کره شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221036/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

درس.