چین آزمایش تشعشع بر روی مواد غذایی دریایی وارداتی از ژاپن را آغاز کرد


تهران- ایرنا – منابع آگاه اعلام کردند چین آزمایش تشعشات رادیواکتیو را بر روی غذاهای دریایی وارداتی از چین آغاز کرده است، اقدامی که به نظر می رسد برنامه توکیو برای رهاسازی پسماندهای آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه هسته ای فوکوشیمی به دریا را تحت فشار قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174393/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B4%D8%B9-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7

ورم.