چین، خواستار صلح و ثبات در خاورمیانه


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری خلق چین در تهران در یادداشتی با اشاره به مسائل جاری در جهان از جمله مسائل و تنش های خاورمیانه و جنگ اوکراین، نوشت چین همواره خواستار ترویج صلح و ثبات در جهان از جمله در منطقه خاورمیانه است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85057901/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87