چرا همکاری‌های آفریقا و چین رو به افزایش است؟
تهران – ایرنا – سومین نشست پنج روزه صلح و امنیت چین-آفریقا به میزبانی جمهوری خلق چین و با حضور نمایندگان دفاعی بیش از ۵۰ کشور آفریقایی، نمایندگان اتحادیه آفریقا و وابسته های نظامی سفارت های این قاره، در حالی هفته گذشته به کار خود پایان داد که این روزها همکاری میان پکن و قاره سیاه رو به افزایش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218988/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مهاجر شو – راهکار جامع مهاجرت.