پیشنهاد روسیه برای رزمایش مشترک با چین و کره شمالی
تهران- ایرنا -سازمان اطلاعات کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد در دیدار اواخر ماه ژوئیه رهبر کره شمالی با وزیر دفاع روسیه پیشنهاد برگزاری رزمایش سه جانبه دریایی از سوی روسیه با چین و کره شمالی مطرح شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220082/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

© طراحی شده توسط گروه.