پروازها بین چین و آمریکا به دو برابر افزایش می یابد

[ad_1]


تهران – ایرنا – با وجود تنش های فزاینده بین پکن و واشنگتن بر سر مسئله تایوان، مسائل اقتصادی و دیگر مسائل دوجانبه و بین المللی، وزارت حمل و نقل آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد این کشور پرواز ها بین چین و آمریکا را به دو برابر افزایش می دهد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85196318/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF