نخست وزیر چین: خواستار همکاری با انگلیس در چارجوب احترام و اعتماد متقابل هستیم
تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر با «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس در حاشیه نشست سران گروه ۲۰خواستار همکاری با انگلیس در چارجوب احترام و اعتماد متقابل هستیم


منبع: https://www.irna.ir/news/85224433/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF

کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار تحریم متقابل نهادهای اروپایی شد.