نخست وزیر چین: خواستار همکاری با انگلیس در چارچوب احترام و اعتماد متقابل هستیم
تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین در دیدار با «ریشی سوناک» همتای انگلیسی خود در حاشیه نشست سران گروه ۲۰، تاکید کرد که پکن خواستار همکاری با لندن در چارچوب احترام و اعتماد متقابل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224433/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF