نخست وزیر چین: توسعه ما تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست
تهران- ایرنا- «لی چیانگ» نخست‌وزیر چین در دیدار با «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا تاکید کرد که توسعه چین فرصت هایی برای جهان و اروپا به ارمغان خواهد آورد و تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224883/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

ود.