معاون گردشگری ایران: تهران همواره تسهیل ورود گردشگران چینی را در دستور کار خود دارد
تهران- ایرنا- علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ایران و چین می‌توانند زمینه ساز حرکت‌های بزرگی در زمینه توسعه گردشگری در منطقه اوراسیا باشند، گفت: تهران همواره تسهیل ورود گردشگران چینی را در دستور کار خود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219856/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7