فعالیت کارخانه‌های ژاپنی برای سومین ماه متوالی کاهش یافت


تهران- ایرنا- یک نظرسنجی شرکتی انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت‌های بخش تولید در ژاپن طی ماه ژانویه برای سومین ماه متوالی با کاهش همراه بوده است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85008686/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA