فاکس نیوز، آمریکا و اسرائیل را بازنده توافق اخیر عربستان و ایران عنوان کرد


تهران – ایرنا – شبکه خبری فاکس نیوز ندر گزارشی تحلیلی از توافق منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان نوشت: آمریکا و اسرائیل بزرگترین بازنده این توافق هستند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85063065/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86