عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ ۱۱ وزیر زن در کابینه جدید رئیس جمهوری برزیل


تهران-ایرنا- اختصاص آموزش‌های آنلاین و بورس­‌های تحصیلی برای دختران دانش آموز و دانشجوی افغان توسط هند، «لولا داسیلوا» برای سومین بار رئیس جمهوری برزیل شد و ۱۱ وزیر زن در کابینه وی جای گرفتند و موج جدید حملات نظامی در اوکراین، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۱۲ دی (۲ ژانویه) است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84987205/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3