شخصیت انگلیسی: چین فرصت است، نه تهدید


تهران- ایرنا- «کیس بنت» قائم مقام یک نهاد مستقر در لندن فعال در زمینه تقویت مناسبات چین و انگلیس به مناسبت هفتادمین سالگرد شکسته شدن یخ های تجارت دو کشور با تاکید بر اینکهنمی توان چین را از تجارت جهانی حذف کرد، معتقد است که چین را باید یک فرصت دانست نه یک تهدید.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85186469/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF