سالیوان: کره شمالی هزینه ارسال سلاح به روسیه را پرداخت خواهد کرد
تهران- ایرنا- جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که مذاکرات تسلیحاتی میان مسکو و پیونگ یانگ در حال پیشرفت و کره شمالی در صورتی که به روسیه سلاحی برای استفاده در اوکراین بدهد، بهای آن را خواهد پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221506/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

تگی.