سازمان همکاری شانگهای می‌تواند به صلح و ثبات در افغانستان کمک کند


تهران- ایرنا- یک کارشناس سیاسی از افغانستان درباره بیست و سومین اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت: بیشتر کشورهای این ائتلاف همسایگان افغانستان هستند و می‌توانند به صلح و ثبات در این کشور کمک کنند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85158257/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9