روایت اندیشکده‌های غربی از موفقیت رئیسی در آزمون پیمان شانگهای


تهران- ایرنا- کارشناسان و اندیشکده های غربی اولویت های «سیدابراهیم رئیسی» در سفرهای خارجی خود را کاهش تنش با همسایگان ایران و تقویت روابط با قدرت‌های آسیایی با نیم نگاهی به تحولات جهانی در آینده نه چندان دور ارزیابی می کنند و عضویت در سازمان همکاری شانگهای را از پیامدهای همین دیدگاه می دانند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85131790/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C