رفع تحریم‌ها فرصت‌های جدید همکاری بین ایران و ژاپن در خودروسازی ایجاد خواهد کرد

به گزارش ایرنا از سایپا، “کازو توشی آیکاوا” افزود: با توجه به روابط بسیار حسنه ای که خودروسازان ژاپنی با خودروسازان ایرانی داشته اند، درصورت لغو تحریم‌ها، فرصت‌های جدیدی برای این همکاری ها به وجود خواهد آمد.
وی در خصوص بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو بیان‌داشت: در این نمایشگاه با پیشرفت‌های بازار ایران به‌ویژه تحولاتی که در صنعت خودروسازی این کشور اتفاق افتاده و خودروهای برقی و وانت‌های جدیدی که به نمایش درآمده است آشنا شدم  و تلاش‌هایی که در این زمینه شده قابل تحسین است.
آیکاوا، بازار ایران را بازاری بزرگ برشمرد و گفت: در بازار ایران فرصت‌های زیادی برای همه خودروسازان جهان وجود دارد و این بازار بسیار نوید بخش است.
سفیر ژاپن تصریح کرد: برداشته شدن تحریم‌ها، فرصت‌های زیادی برای خودروسازان ایرانی ایجاد خواهد کرد و امیدوارم به‌زودی تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84872663/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C