رسانه چینی: اروپا، ابزار دست آمریکا در ناتو برای سلطه‌جویی است


تهران- ایرنا – اتحادیه اروپا و ناتو با انتشار اعلامیه مشترک علیه چین برای نخستین بار در سندی رسمی در برابر گسترش نفوذ چین ابراز نگرانی کردند، باوجود این کشورهای اروپایی همچنان ترجیح می دهند به چین به عنوان شریکی برای ادامه همکاری و مذاکره نگاه کنند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85002429/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA