رسانه هندی: رایزنی‌های رئیسی نقش موثر در عضویت ایران در بریکس داشت
تهران- ایرنا- رسانه هندی وایر در گزارشی، رایزنی‌های رییس جمهور ایران برای عضویت در بریکس را یک حرکت دیپلماتیک دانست که رد کردن آن توسط دیگر کشورها چالش‌برانگیز به نظر می‌رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218944/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

درس.