رزمایش مشترک دریایی آمریکا و فیلیپین در دریای جنوبی چین
تهران- ایرنا – ارتش فیلیپین امروز دوشنبه اعلام کرد ناوگان های دریایی فیلیپین و آمریکا رزمایشی مشترک در بخشی از دریای جنوبی چین و منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220177/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86

ادامه.