دو سالگی طالبان؛ مطالبات بی‌پاسخ افغان‌ها، همسایگان و جهان

[ad_1]


تهران – ایرنا – امروز مصادف با ۱۵ ماه آگوست، دومین سالگرد فرار اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان و تسلط طالبان بر کابل و شروع دوره کنونی حکومت آنها بر افغانستان است. دو سال از شروع حکومت طالبان و وعده های آنها برای انجام اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی می گذرد اما انبوهی از مطالبات مردم افغانستان، همسایگان آن و جامعه جهانی همچنان بی پاسخ مانده است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85199650/%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86