خطر بیخ گوش ذخایر آبی آسیا


تهران- ایرنا – محققان اعلام کردند قطع آب مرتبط با تغییرات اقلیمی در سیستم آبی مهم هندو-کوش-هیمالیا خطری برای توسعه اقتصادی و امنیت انرژی در ۱۶ کشور است و اقداماتی عملی برای حفاظت جریا آب منطقه ای نیاز است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85121141/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7