حضور ایران در نمایشگاه آموزش تایلند
تهران – ایرنا – رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند با حضور در نمایشگاه یادگیری و آموزش بانکوک، بخشی از فعالیت های علمی و آموزشی ایران را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224436/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF

ایپسوم.