تعمیق همکاری‌های چین و عربستان، چرخش ریاض از غرب به شرق


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز روز دوشنبه با اشاره به آغاز دهمین نشست تجاری مشترک چین و اعراب به میزبانی عربستان، در گزارشی نوشته است که تعمیق روابط و گسترش همکاری های همه جانبه چین و عربستان به ویژه در زمینه های امنیتی و فناوری، موجب نگرانی جدی آمریکایی هاست.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85137600/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82