بیش از نیمی از مناطق کره جنوبی با بحران جمعیت روبرو است
تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد کره جنوبی امروز سه‌شنبه گزارش داد بیش از نیمی از مناطق این کشور با خطر کاهش شدید جمعیت مواجه هستند و نرخ فرزند آوردی خانواده ها در این کشور بسیار پایین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226558/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ایپسوم.