بانک جهانی وام ۱.۵ میلیارد دلاری اندونزی را تصویب کرد


تهران – ایرنا – بانک جهانی اعلام کرد پروژه ۱.۱۴ میلیارد دلاری برای گسترش دسترسی به برق پاک‌تر در اندونزی را تصویب کرده است که حدود ۵۰۰ میلیون دلار آن حمایت مالی و ۶۰۰ میلیون دلار به صورت سرمایه گذاری در پروژه ها خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154069/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF