انرژی، محور اصلی سفر نخست وزیر ژاپن به ابوظبی


تهران – ایرنا – فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه در دومین ایستگاه از سفر دوره ای خود به منطقه خلیج فارس، پس از ترک عربستان سعودی وارد امارات متحده عربی شد و طبق گزارش رسانه های مختلف، موضوع انرژی یکی از مهم ترین محورهای سفر جاری کیشیدا به کشور نفت خیز امارات متحده عربی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172767/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C