افتتاح مسیر جدید بین پکن و آسیای مرکزی/ قطار چین راهی ازبکستان شد
تهران – ایرنا – قطاری با ۲۶۱ وسیله نقلیه از پایگاه لجستیک خودرو لیوژو در چین به سمت تاشکند حرکت کرد که نشانگر افتتاح یک مسیر راه آهن جدید به عنوان بخشی از ترافیک باری چین-آسیای مرکزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215469/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اربری.