ادعای نامزد ریاست آینده تایوان: تابع چین نیستیم

[ad_1]


تهران- ایرنا – ویلیام لی معاون رئیس اجرایی تایوان که نامزد ریاست آینده این جزیره است در مصاحبه ای با طرح این ادعا که این جزیره مطیع چین نیست، گفت که تصمیمی برای تغییر نام آنچه که وی «نام رسمی» این جزیره خواند، ندارد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85199482/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85