ادامه خشونت‌ها در فرانسه/ کره جنوبی به شهروندانش هشدار داد


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کره جنوبی از گردشگران کشورش در فرانسه خواست در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده نسبت به اعتراضات خشونت‌آمیز در سراسر این کشور اروپایی، مراقبت بیشتری برای اطمینان از ایمنی خود به خرج دهند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85159573/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF