ابراز نگرانی آمریکا از اقدام‌های ضدجاسوسی در چین


تهران- ایرنا- آمریکا نسبت به درخواست دولت چین از مردم این کشور برای پیوستن به کارهای ضد جاسوسی و گسترش قوانین در این حوزه ابراز نگرانی کرده است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85188185/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86