کره شمالی یک موشک قاره پیما شلیک کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند، کره شمالی یک فروند موشک قاره پیما شلیک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059602/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

68 آمار اینستاگرام که ارزش آن را برای برند شما نشان می دهد. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. پیراهن آستین کوتاه فروشگاه دی من مجله خبری موبایل.