کره شمالی پهپاد و جلیقه های ضدگلوله از روسیه دریافت کرد




تهران- ایرنا- رئیس کره شمالی در سفر اخیر خود به روسیه مجموعه ای از انواع پهپادها و جلیقه های ضدگلوله برای کشورش هدیه گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230704/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ورود و حساب کاربری.