ژاپن تمام محدودیت های ورود گردشگران را لغو کرد

تعداد گردشگران خارجی در ژاپن تا سال ۲۰۱۹ با ثبت رکورد بیش از ۳۱ میلیون نفر افزایش یافت . در سال ۲۰۲۰، مقامات در ارتباط با برنامه ریزی شده المپیک تابستانی در توکیو، هدف خود را برای رسیدن به رقم ۴۰ میلیون نفر تعیین کردند، اما به دلیل همه گیر شدن کرونا  این اهداف محقق نشد و بازی ها به سال ۲۰۲۱ موکول و با محدودیت های ورود گردشگران برگزار شد.

به گزارش ایرنا ، خبرگزاری تاس اعلام کرد :  محدودیت ورود روزانه افراد به کشوراز سوی فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن برداشته و همه اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده است.

مقامات ژاپنی پیشتر در هفتم سپتامبر،به کسانی که سه بار با واکسن های شناخته شده در این کشور واکسینه شده بودند، اجازه دادند قبل از پرواز به ژاپن، آزمایش کرونا انجام ندهند. گ

 کیشیدا تاکید کرد: از ۲۰ مهرماه کمپین های تشویقی گردشگری داخلی در کشور آغاز می شود که شامل ارائه تخفیف برای بازدید از مراکز مختلف تفریحی می شود.

دولت ژاپن در آن زمان اعلام کرد که ورود همه ی افراد به کشور با گواهی واکسن های معتبر شامل بهارات بیوتک ،جانسون ، فایزر ، استرازنکا ،مدرنا  و نواکس ممکن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908949/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ردشگران انفرادی نیز بدون الزام به همراهی راهنما که با یک تور آژانس های مسافرتی خریداری می کردند، پذیرش می شدند. در این میان، سفرهای مستقل که خود گردشگر برای آن بلیت می‌خرید و هتل رزرو می‌کرد، ممنوع باقی ماند.