چین: اهداف سلطه‌جویانه ناتو به وضوح مشهود است


تهران – ایرنا – سخنگوی هیأت نمایندگی چین در اتحادیه اروپا درخصوص بیانیه مشترک سران ناتو در روز سه‌شنبه، گفت: جاه طلبی های توسعه خواهانه و انگیزه های هژمونیک ناتو به وضوح مشهود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167399/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA