نگرانی غرب از احتمال دستیابی کره شمالی به فناوری تسلیحات پیشرفته روسی
تهران – ایرنا – همکاری نظامی رو به رشد بین کره شمالی و روسیه، نگرانی‌هایی را در مورد انتقال احتمالی فناوری های تسلیحات هسته ای از مسکو به «پیونگ یانگ» بین غربی ها برانگیخته است؛ اما به گفته تحلیلگران بعید است این اتفاق به زودی بیفتد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85230564/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

رداد.