فرهنگ و تمدن غنی و فرصت‌های بی‌بدیل تجاری، انگیزه چینی‌ها برای فراگیری زبان فارسی
تهران – ایرنا – شاید دانستن این موضوع جالب باشد که زبان فارسی هم اکنون در نزدیک به ۲۰ دانشگاه در چین درحال تدریس است و طبق آنچه دانشجویان چینی علاقمند به زبان فارسی گفته اند، فرهنگ غنی، تمدن کهن و ظرفیت های بی بدیل تجاری ایران از جمله مهم ترین عواملی است که به انگیزه اصلی تعداد قابل توجهی از مردم این سرزمین پهناور برای فراگیری زبان فارسی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236742/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

Harga kanstin jalan beton.