شبه جزیره کره بوی باروت گرفت


تهران- ایرنا -جنگنده های کره جنوبی در واکنش به اقدامات تحریک آمیز کره شمالی درباره پرتاب موشک های بالستیک برای نخستین بار به نزدیکی آبهای قلمرو کره جنوبی ۳ موشک هوا به زمین را به دریای شمالی در حدفاصل خط مرزی شمالی میان دو کشور شلیک کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930289/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA