سفیر ژاپن: ریختن پساب نیروگاه فوکوشیما به دریا، خطری بدنبال ندارد


تهران- ایرنا- سفیر ژاپن در تهران با انتقاد از برخی گزارش ها درخصوص تصمیم دولت ژاپن برای انتقال پساب تصفیه شده نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس، گفت: عملیات ریختن آب نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بوده و آلودگی آن یک چهلم استاندارد جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179255/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

Uk voice and data sim card information.