زنان در مقابل ارتش آمریکا


تهران- ایرنا- حساب کاربری «ردفیش» (رسانه اجتماعی ضد امپریالیستی) در توئیتی می‌نویسد: «زنان ویتنامی ستون مقاومتی بودند که امپریالیسم ایالات متحده را شکست داد. زمانی که برای آزادی کشورشان می‌جنگیدند، انواع نقش‌های مهم را برعهده گرفتند».


منبع: https://www.irna.ir/news/84947444/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
Uk voice and data sim card information.