رئیس سابق نیروی فضایی آمریکا درباره همکاری پیونگ یانگ و مسکو هشدار داد
تهران- ایرنا – رئیس سابق نیروی فضایی آمریکا هشدار داد احتمال همکاری میان کره شمالی و روسیه می تواند ظرفیت های فضایی پیونگ یانگ را افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231191/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88

ادامه.