دیپلمات‌های ارشد 'گروه هفت" بر حمایت از اوکراین تاکید کردند
تهران – ایرنا – یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجه جدید ژاپن که همراه نخست وزیر این کشور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، گفت گروه هفت در جریان نشست دیپلمات‌های ارشد این گروه در نیویورک، بار دیگر حمایت خود را از اوکراین در جنگ با روسیه اعلام کردند و قرار است آبان ماه در توکیو در این خصوص مذاکرات بیشتری داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232403/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF